Základné fakty
Od roku 1998 konateľ spoločnosti Verea, s.r.o., Trenčín, Ing. Vratislav Vetrák, zrealizoval takmer 1 500 postupov verejného obstarávania v celkovej hodnote 169 miliónov Euro (5,09 mld. Sk).
Zoznam zrealizovaných verejných obstarávaní

Služby v oblasti verejného obstarávania boli realizované u nasledovných klientov:

 1. Mesto Bánovce nad Bebravou
 2. Mesto Nová Dubnica
 3. Mesto Nemšová
 4. Mesto Trenčín
 5. Mesto Nitra
 6. Mesto Lučenec
 7. Mesto Liptovský Hrádok
 8. Mesto Šaštín – Stráže
 9. Mesto Bojnice
 10. Mesto Levoča
 11. Mesto Trstená
 12. Mesto Tlmače
 13. Mesto Vrbové
 14. Obec Adamovské Kochanovce
 15. Obec Bátorove Kosihy
 16. Obec Beluša
 17. Obec Bobrov
 18. Obec Bohunice
 19. Obec Bolešov
 20. Obec Borčany
 21. Obec Bošáca
 22. Obec Brodzany
 23. Obec Brunovce
 24. Obec Bzince pod Javorinou
 25. Obec Čachtice
 26. Obec Častkovce
 27. Obec Dežerice
 28. Obec Dolná Poruba
 29. Obec Dolná Súča
 30. Obec Dolné Naštice
 31. Obec Dolné Saliby
 32. Obec Drietoma
 33. Obec Dubník
 34. Obec Dubodiel
 35. Obec Hatné
 36. Obec Horná Súča
 37. Obec Horná Ves
 38. Obec Horňany
 39. Obec Horné Orešany
 40. Obec Horné Srnie
 41. Obec Hradište
 42. Obec Chocholná – Velčice
 43. Obec Chtelnica
 44. Obec Ivanovce
 45. Obec Jablonica
 46. Obec Jelšovec
 47. Obec Ješkova Ves
 48. Obec Kameničany
 49. Obec Kočovce
 50. Obec Kostolná – Záriečie
 51. Obec Kopčany
 52. Obec Košeca
 53. Obec Koválov
 54. Obec Krivosúd – Bodovka
 55. Obec Lazy pod Makytou
 56. Obec Lendak
 57. Obec Lehnice
 58. Obec Livinské Opatovce
 59. Obec Ľutov
 60. Obec Malé Uherce
 61. Obec Malženice
 62. Obec Mašková
 63. Obec Melčice – Lieskové
 64. Obec Miezgovce
 65. Obec Mikušovce
 66. Obec Mníchova Lehota
 67. Obec Močenok
 68. Obec Mojzesovo
 69. Obec Moravany nad Váhom
 70. Obec Motešice
 71. Obec Nadlice
 72. Obec Neporadza
 73. Obec Nitrianske Rudno
 74. Obec Nižný Hrabovec
 75. Obec Očkov
 76. Obec Opatovce
 77. Obec Pečeňany
 78. Obec Plevník – Drienové
 79. Obec Podlužany
 80. Obec Podolie
 1. Obec Prusy
 2. Obec Pribeta
 3. Obec Pusté Úľany
 4. Obec Rabča
 5. Obec Rajecká Lesná
 6. Obec Rudník
 7. Obec Rybany
 8. Obec Selec
 9. Obec Skačany
 10. Obec Skalka nad Váhom
 11. Obec Slavnica
 12. Obec Smolinské
 13. Obec Soblahov
 14. Obec Svinná
 15. Obec Štefanov
 16. Obec Štvrtok
 17. Obec Šúrovce
 18. Obec Ťapešovo
 19. Obec Timoradza
 20. Obec Trenčianske Bohuslavice
 21. Obec Trenčianske Jastrabie
 22. Obec Trenčianske Mitice
 23. Obec Trenčianske Stankovce
 24. Obec Trenčianska Turná
 25. Obec Vaďovce
 26. Obec Veľké Bierovce
 27. Obec Veľké Chlievany
 28. Obec Zamarovce
 29. Obec Zbyňov
 30. Obec Zemianske Podhradie
 31. Obec Zlatníky
 32. Obec Uhrovec
 33. Obec Zákamenné
 34. AUTOTREND TRENČÍN, s.r.o., Trenčín
 35. Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov Lastovička, Trenčín
 36. Detské mestečko, Trenčín
 37. Futbalový klub Spartak Bánovce nad Bebravou
 38. IRIS IV, n.o., Skačany
 39. Iskierka nádeje SD, n.o., Trenčín
 40. Krajský školský úrad v Trnave
 41. Kúpele Bojnice, a.s., Bojnice
 42. LIGNA, s.r.o., Horné Srnie
 43. Mestské lesy, s.r.o., Brezová pod Bradlom
 44. Nová Dubnica Invest, s.r.o., Nová Dubnica
 45. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o., Nemšová
 46. Regionálne združenie obcí Dubová, Podolie
 47. Slovenský zväz chovateľov, Bratislava
 48. Spojená škola, Myjava
 49. Spojená škola, Nové Mesto nad Váhom
 50. Správa majetku mesta, p.o., Bánovce nad Bebravou
 51. Špeciálna základná škola, Bánovce nad Bebravou
 52. Špeciálna základná škola, Ilava
 53. Združenie – Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja, Trnava
 54. Základná škola Ul. Bezručova, Trenčín
 55. Základná škola Ul. Dlhé Hony, Trenčín
 56. Základná škola Ul. Hodžova, Trenčín
 57. Základná škola Ul. Kubranská, Trenčín
 58. Základná škola Ul. Novomeského, Trenčín
 59. Základná škola Ul. Na dolinách, Trenčín
 60. Základná škola Ul. Východná, Trenčín
 61. Základná škola Ul. Janka Palu, Nemšová
 62. Základná škola Selec
 63. Základná škola Skačany
 64. Základná škola Soblahov
 65. Základná škola Trenčianske Stankovce
 66. Základná škola Trenčianska Turná
 67. Základná umelecká škola, Trenčín
 68. Centrum voľného času, Trenčín
 69. Mesto Bytča
 70. Obec Bajtava
 71. Obec Fačkov
 72. Obec Hájske
 73. Obec Jakubov
 74. Obec Kleňany
 75. Obec Opatovská Nová Ves
 76. Obec Tovarníky
 77. Obec Jasenica
 78. Obec Solčany
 79. Obec Urmince
 80. Obec Chynorany
 1. Obec Jacovce
 2. Obec Pobedim
 3. Obec Prašice
 4. Obec Pruské
 5. Obec Tesáre
 6. Obec Tuchyňa
 7. Obec Žitná – Radiša
 8. Obec Omšenie
 9. Základná škola Moravany nad Váhom
 10. Základná škola Beckov
 11. Základná škola Bošáca
 12. Základná škola, Ul. Gorazdova, Bánovce nad Bebravou
 13. Základná škola Chynorany
 14. Základná škola Horná Súča
 15. Základná škola Mikušovce
 16. Základná škola Prašice
 17. Základná škola Pruské
 18. Základná škola Žabokreky nad Nitrou
 19. Základná škola Omšenie
 20. Základná škola Ivanovce
 21. Základná škola Uhrovec
 22. Domov dôchodcov Chynorany
 23. Mesto Brezová pod Bradlom
 24. Obec Veľká Ves nad Ipľom
 25. Obec Balog nad Ipľom
 26. Obec Krásna Ves
 27. Obec Radošovce
 28. Obec Veľké Držkovce
 29. Obec Kúty
 30. Obec Smrdáky
 31. Obec Demandice
 32. Obec Chvojnica
 33. Obec Malé Hoste
 34. Obec Radobica
 35. Obec Bernolákovo
 36. Obec Láb
 37. Obec Most pri Bratislave
 38. Obec Práznovce
 39. Obec Sekule
 40. Obec Suchohrad
 41. Obec Zlaté Klasy
 42. Obec Plavecký Štvrtok
 43. Obec Veľký Klíž
 44. Obec Trenčianska Teplá
 45. Obec Blatné
 46. Obec Čáry
 47. Obec Častkov
 48. Obec Dojč
 49. Obec Jablonové
 50. Obec Janíky
 51. Obec Sobotište
 52. Obec Vidiná
 53. Obec Šenkvice
 54. Obec Kuchyňa
 55. Základná škola s materskou školou Koš
 56. Základná škola Bernolákovo
 57. Základná škola v Lábe
  Základná škola Most pri Bratislave
 58. Základná škola Záhorská Ves
 59. Základná škola Borský Mikuláš
 60. Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur
 61. Základná škola Čáry
 62. Základná škola s materskou školou Dojč
 63. Základná škola Šenkvice
 64. Základná škola s materskou školou Gbely
 65. Základná škola Kopčany
 66. Základná škola Radošovce
 67. Základná škola s materskou školou Kuchyňa
 68. Základná škola v Trenčianskom Jastrabí
 69. Materská škola Šenkvice
 70. APLIK, spol. s r.o., Bratislava
 71. Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o.
Menu